„Bawmy się bezpiecznie”

Koniusza, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa"

73 162,50

Status: W realizacji

Projekt zakłada połączenie w bezpieczny kompleks kilka obiektów. Do istniejącego już trawiastego boiska sportowego oraz terenu mobilnego miasteczka rowerowego chcemy dobudować plac zabaw dla dzieci oraz strefę rekreacji.

Wyposażenie placu zabaw w prawidłowe, atestowane urządzenia służące zabawie i ćwiczeniom to nie jedyny czynnik gwarantujący, że dziecko bezpiecznie będzie z takich urządzeń korzystało. Ważne jest i zachowanie innych zasad. Stworzenie wokół każdego urządzenia strefy bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi normami, daje dopiero namiastkę gwarancji bezpieczeństwa. Jednak dopiero odpowiedni nadzór opiekunów spowoduje, że możemy mówić o całkowitym bezpieczeństwie dziecka na placu zabaw.

Strefa ta jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa użytkowników. Jeśli bowiem dziecko zmęczy się podczas zabawy lub gry może w niej swobodnie odpocząć nie narażając się na uderzenie piłką na boisku lub nieuważne pozostawanie w pobliżu urządzeń, z których korzystają inni na placu zabaw. Odpowiednie dostosowanie kompleksu wymusi spożywanie posiłków w jednym miejscu, podniesie estetykę kompleksu i zachęci do korzystania z niego również seniorów, którzy będą mogli porozmawiać ze sobą, zagrać w szachy, czy po prostu odpocząć ze swoimi wnukami i sąsiadami na świeżym powietrzu. W strefie rekreacji można będzie prowadzić zajęcia z zakresu BHP, BRD i praktycznie odnosić się do poruszanych zagadnień, wykorzystując położone w sąsiedztwie obiekty (bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw, obiektach sportowych, drogach publicznych.

Zabezpieczenie terenu całego kompleksu ogrodzeniem spowoduje, iż nie będą się po nim wałęsać bezpańskie psy, koty i inne stworzenia, które teren zanieczyszczają i mogą być zagrożeniem dla życia i zdrowia użytkowników. Ogrodzenie i monitoring spowodują, że ograniczy się całkowicie akty wandalizmu, kradzieży, które mogłyby wystąpić, jeśli kompleks byłby nieogrodzony.

Potraktowanie połączenia kilku obiektów w jeden kompleks jako elementu podwyższającego stopień bezpieczeństwa przyświecało idei projektu „Bawmy się bezpiecznie”. Ogrodzony i monitorowany teren bez wątpienia hamuje prezentowanie postaw stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia, a bezpośredni nadzór nad bawiącymi się, czy uczącymi się dziećmi sprzyja zapobieganiu takim zagrożeniom. Działania prewencyjne projektu dają więc możliwość bezpiecznego spędzania czasu wolnego dla całej rodziny, a młodzi ludzie nie będą szukać rozrywki w miejscach niebezpiecznych.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530