"Bawimy ucząc, uczymy bawiąc"

Kraków, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju

25 000

Status: W realizacji

Głównym celem programu jest wdrażanie zasad aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz prowadzenia zdrowego trybu życia wśród uczestników projektu.

Wybraliśmy formę nauki poprzez zabawę aby lepiej trafić do młodych uczestników naszych projektów. Dzięki naszym programom podnosimy wśród dzieci i młodzież świadomość wszelkich zagrożeń z którymi mogą zetknąć się na wakacjach. Realizacja programów edukacyjnych podczas dziennego harmonogramu dnia dla zorganizowanych grup w wieku szkolnym, w okresie lipca i sierpnia 2019 r.


Przygotowany przez pedagogów program autorski „Jesteśmy świadomi! Przeciw uzależnieniom”– skierowany do młodych uczestników będzie przestrzegał przed dramatycznymi skutkami spożywania wszelkiego rodzaju używek - alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierów. Poprzez aktywny udział w warsztatach uczestnicy będą uczyli się jak powiedzieć „NIE”.


Drugi z autorskich programów realizowanych w trakcie trwania Projektu - „Bezpieczny czas wakacji” będzie zwracał uwagę na wszystkie najważniejsze kwestie związane z bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu; wytycza miejsca bezpiecznego wypoczynku w domu i na świeżym powietrzu oraz uświadamia o niebezpieczeństwach jakie grożą podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.


Trzeci autorski program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży „Stop mowie nienawiści” będzie miał na celu przeciwdziałanie agresji słownej, panowania nad negatywnymi emocjonalnymi wypowiedziami; uczył tolerancji, otwartości i życzliwości dla odmienności bez względu na pochodzenie, przynależność do grupy, rasy czy na tle religijnym. Poprzez aktywny udział w warsztatach kreujemy pozytywne postawy i zachowania.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519