Budowa placu zabaw z miasteczkiem drogowym oraz warsztaty edukacyjno-profilaktyczne

Zduny, Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunach

25 000

Status: W realizacji

Celem projektu będzie budowa placu zabaw z miasteczkiem drogowym, które będzie miejscem zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu: zasad poruszania się po drogach, bezpiecznych zachowań w kontaktach z czworonogami, unikania zagrożeń podczas wypoczynku nad wodą, w górach i na obszarach leśnych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Warsztaty z wykorzystaniem manekina do nauki udzielania pierwszej pomocy będą odbywały się również w szkołach i przedszkolach, a poprowadzą je policjanci, strażacy, ratownicy i ratownicy medyczni.

Projekt skierowany jest do dzieci w żłobku, przedszkolu, uczniów szkół, osób dorosłych. Umożliwi ukształtowanie i wyćwiczenie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w sytuacjach zagrożenia oraz w życiu codziennym.

W celu poszerzenia zakresu tematyki szkoleń i zwiększenia kręgu zainteresowanych do  współpracy w prowadzeniu warsztatów zapraszani będą: policjanci, leśnicy, strażacy, przedstawiciele zawodów  medycznych: ratownicy medyczni, pielęgniarki, ratownicy wodni, pracownicy GOK, nauczyciele posiadający wiedzę przydatną przy realizacji programu. Zajęcia dostosowane będą do grup wiekowych.

Do promowania bezpiecznych zachowań wykorzystana zostanie strony internetowej, która w przystępnej formie pomoże  przyswajać wiedzę i umiejętności zwiększające bezpieczeństwo.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519