"Strażak, Przewodnik, Nauczyciel... - łączymy siły w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich”

Zubrzyca Górna, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

45 750

Status: W realizacji

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia dzieci i rodzin z terenów wiejskich zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy szkoły są zamknięte i nie ma żadnej oferty edukacyjnej i sportowej, a dzieci i młodzież narażone są na wiele niebezpieczeństw i wypadków w gospodarstwach rolnych, na terenach górskich.

W ramach akcji przez okres wakacyjny i rok szkolny w Zubrzycy Górnej odbywać się będą:

- wyjazdy do miasteczka ruchu drogowego – cykl 10 wyjazdów dla ok. 300 dzieci, 

- wyjazdy edukacyjno – szkoleniowe – cykl 5 wycieczek dla dzieci i rodziców kształtujących umiejętność orientacji w terenie, zachowanie się w różnych warunkach atmosferycznych, oswajanie lękiem wysokości itp.

- zajęcia sportowo – animacyjno – strażackie  – zadanie  zwiększy bezpieczeństwo dzieci z terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie czasu w bezpieczny i zdrowy sposób.

- cykl 20 zajęć sportowych w Zubrzycy Górnej dla ok. 400 dzieci i ich opiekunów, rodziców.

Zajęciom towarzyszyć będą elementy szkoleniowe, podczas których profesjonalni przewodnicy górscy, instruktorzy i specjaliści w ciekawy i atrakcyjny sposób przekazywać będą tzw. „Dobre rady” bezpiecznego przebywania na terenach górskich, na drogach, na dużych wysokościach, czy w gospodarstwie rolnym.

Zostanie również utworzona Mini Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego, która ograniczy ryzyko występowania wypadków wśród dzieci na terenach wiejskich poprzez zagospodarowanie im czasu w inny sposób niż na terenie gospodarstwa rolnego. Ponadto pozwoli dzieciom i rodzicom spędzać aktywnie i bezpiecznie czas również po zakończeniu akcji i będzie jego dalsza kontynuacją. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531