Warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci w wieku 3-15 lat

Poznań, Fundacja Akceptacja

60 000

Status: Wniosek złożony

W ramach projektu przeprowadzone będą warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci w wieku 3-15 lat (przedszkola i szkoły podstawowe).

Podczas warsztatów dzieci nauczą się udzielania pierwszej pomocy z zachowaniem własnego bezpieczeństwa w sposób praktyczny, poprzez ćwiczenia ze sprzętem ćwiczebnym oraz ćwiczenia wykonywane w parach.

Warsztaty będą prowadzone w sposób kreatywny – dzieci od samego początku będą aktywnie włączane poprzez zadawanie pytań, które mają na celu pobudzić ich wyobraźnię, wydobyć posiadaną wiedzę i skonfrontować ją z zasadami, jakie obowiązują w udzielaniu pierwszej pomocy. Dzieci ćwiczą na sobie układanie w pozycji bocznej, ćwiczą udrażnianie dróg oddechowych, uciski klatki piersiowej, obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Dzięki korzystaniu zaawansowanego sprzętu ćwiczebnego, dzieci mogą się naocznie przekonać, że podejmowane przez nich działania przynoszą efekty, bez względu na jakość ich wykonywania. Ma to na celu przełamywanie obaw przed podejmowaniem akcji ratunkowej z obawy o niewystarczające obawy.

Szybko rozpoczęta edukacja powoduje, że dzieci szybko zdobywają umiejętności, pozbywają się obaw, stają się inspiracją dla dorosłych. Rozwijają swoje kompetencje społeczne, rozwijają wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Jednocześnie uczą się o niebezpieczeństwach i sposobach ich przeciwdziałaniu. Nawet dzieci przedszkolne są w stanie prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. 

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519