Przeszkolenie 10 strażaków OSP Czorsztyn

Czorsztyn, Ochotnicza Straż Pożarna w Czorsztynie

50 000

Status: Wniosek złożony

Zadanie zakłada przeszkolenie 10 strażaków OSP Czorsztyn pod kątem ratownictwa wodnego.

W skład kompleksowego kursu ratownika wodnego będzie wchodził: kurs ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs nurka OWD PADI. Bedzie to kompleksowy kurs ratownika zgodnie z wytycznymi MSWiA oraz przygotowanie ratownika do pełnienia dyżurów na łodziach motorowodnych i prowadzenie akcji ratowniczych przy użyciu łodzi motorowej na terenie jeziora czorsztyńskiego.

Przeszkolenie strażaków ma na celu włączenie ich do podmiotu wykonującego ratownictwo wodne, Prowadzone będą patrole ratownictwa wodnego i w razie potrzeby również będzie współpracował z policją wodną w akcjach ratowniczych na terenie zbiornika czorsztyńskiego.

Dodatkowo przeprowadzona będzie kampania promująca bezpieczny wypoczynek nad wodą dla rodzin lokalnej społeczności (prelekcje, pogadanki, pokazy ratownictwa wodnego). Zbliżający się sezon letni niesie ze sobą wiele zagrożeń, takie jak zagrożenia które stwarzają akweny wodne. Kampania ma na celu dotrzeć do lokalnej społeczności rodzin z dziećmi oraz turystów odwiedzających rejon jeziora czorsztyńskiego i rzeki Dunajec znajdującej się w pobliżu. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
442