Na ratunek – podniesienie kompetencji w zakresie niesienia pierwszej pomocy w środowisku techniki estradowej

Kraków, Fundacja FOH

8 000

Status: Wniosek złożony

Zadanie polega na stworzenie podręcznika pierwszej pomocy i ratownictwa dla osób pracujących w technice estradowej, który posłuży do realizacji szkoleń na terenie Krakowa.

Celem głównym zadania jest podniesienie wiedzy i umiejętności niesienia pierwszej pomocy osób pracujących w technice estradowej, w której warunki pracy są szczególnie trudne i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Projekt składa się z dwóch części:

1. Sporządzenie podręcznika o pierwszej pomocy, dopasowanego do faktycznie występujących w technice estradowej zagrożeń. Będzie to materiał dystrybuowany na szkoleniach oraz zamieszczone w formie elektronicznej na stronie fundacji. 

2. Organizacja i realizacja 4 szkoleń – dla 75 osób. Szkolenie będzie jednodniowe, będzie trwało 8 godzin. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i będą ćwiczyć podstawowe techniki ratownicze. 

Niniejsze zadanie przyczyni się do zwiększenia liczby osób przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy w wypadkach zawodowych, typowych dla sektora techniki estradowej. Jest to zadanie pionierskie, nikt jeszcze takiego podręcznika nie sporządził, niewiele jest takich szkoleń. Technicy estradowi pracują w bardzo trudnych warunkach, konieczne jest dotarcie do nich z wiedzą o pierwszej pomocy.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
441