Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci

Ochotnicza Straż Pożarna w Czorsztynie

25 000

Status: Wniosek złożony

Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w malowniczej miejscowości Czorsztyn u podnóża Pienin.

Planujemy instalację placu na kilka etapów:
- przygotowanie terenu
- ogrodzenie 
- instalacje zestawów do zabawy

Na czele wydarzenia będzie stała młodzieżowa kadra OSP Czorsztyn wraz z pozostałymi członkami, jak również społeczność lokalna. Projekt będzie służył mieszkańcom jak również licznej grupie turystów odwiedzających Czorsztyn. Z otrzymanych środków chcielibyśmy sfinansować zakup elementów sportowo rekreacyjnych dla dzieci. Pozostałe koszty takie jak przygotowanie terenu, ogrodzenie i montaż zostaną sfinansowane z własnych środków. Chcemy by projekt był promowany w lokalnej prasie i portalach informacyjnych, jak również na stronie Urzędu Gminy, a także podczas lokalnych zabaw i imprez masowych. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
484