Osoba z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu bezpieczna w przestrzeni publicznej i w życiu codziennym

Katowice, Fundacja Transgresja

23 195

Status: W realizacji

Projekt to seria prelekcji i warsztatów oraz stworzenie materiałów (multimedialnych i opasek odblaskowych) dla osób z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu oraz środowiska lokalnego na temat bezpieczeństwa tych osób w przestrzeni publicznej i w życiu codziennym.

Spotkania te oraz wszystkie działania zostaną przeprowadzone w instytucjach i organizacjach na terenie Polski. Tematyka tych spotkań dotyczyć będzie bezpiecznego poruszania się osób z uszkodzonym wzrokiem i/lub słuchem w przestrzeni publicznej, pomocy tym osobom w życiu codziennym oraz możliwości  wsparcia najbliższego otoczenia w zakresie aktywności fizycznej, poprawiającej ich stan zdrowia. Projekt zakłada również stworzenie krótkiego filmu informacyjno-edukacyjnego, podcastu oraz opasek odblaskowych. Film dotyczyć będzie tego, w jaki sposób osoba z niepełnosprawnością sensoryczną może poprawić swoje bezpieczeństwo oraz jak takiej osobie pomóc. Jest to tematyka niszowa i niewiele osób posiada na ten temat wiedzę oraz umiejętności dotyczące wsparcia takich osób.

Podczas warsztatów będą prezentowane oraz rozwijane, między innymi: techniki poruszania się z białą laską lub przewodnikiem, umiejętności komunikowania się z użyciem pętli indukcyjnej lub systemu FM, sposoby korzystania z aplikacji na smartfony, metody korzystania z już istniejących udogodnień w przestrzeni publicznej oraz zostaną poruszone zagadnienia z zakresu wsparcia rodziny w życiu człowieka z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu. Niewiele jest też materiałów na ten temat, a zapotrzebowanie na zdobywanie tego typu informacji, dotyczącej sporej części społeczeństwa, ogromne. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531