Bezpieczni 60+, czyli świadomy i rozważny senior w ruchu drogowym

Warszawa, Fundacja KRZYŚ

53 874

Status: Wniosek złożony

Warsztaty przygotowane przez Fundację KRZYŚ będą realizowane we współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz wybraną parafią rzymskokatolicką. Ich tematyka została dobrana tak, aby seniorzy w wieku 60+ mieli szansę przypomnieć sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, a także poznać zmiany psychofizyczne, jakie zachodzą u osób w podeszłym wieku.

Program spotkań z seniorami został opracowany zgodnie z rozpoznaniem i zrozumieniem rzeczywistych potrzeb tej grupy wiekowej, a także dostosowany do ich możliwości percepcyjnych. Zaangażowanie specjalistów z zakresu profilaktyki w ruchu drogowym, a także z obszaru ratownictwa medycznego, dietetyki i okulistyki ma za zadanie pomóc seniorom określić ich mocne i słabe strony, które mają kluczowe znaczenie w momencie poruszania się po drodze, jako kierowca, czy też pieszy.

Warsztaty stwarzają niepowtarzalną okazję do bezpośredniego kontaktu z grupą docelową, co daje możliwość zaprezentowania rzeczywistych wartości, jakie chcą przekazać prowadzący i trwale wpłynąć na zmiany postaw oraz zachowań. Na warsztatach omówiony zostanie aspekt pogarszającego się z wiekiem refleksu, wzroku, koncentracji oraz sposobu postrzegania otoczenia. Specjaliści skupią swoją uwagę na negatywnym wpływie leków na prowadzenie pojazdu, realnej ocenie swoich możliwości, co może pomóc podjąć seniorom świadomą decyzję, kiedy należy ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z prowadzenia samochodu.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
443