„Szkolą i pomagają - Małogoscy emeryci o mieszkańców dbają…"

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Senior" w Małogoszczu

29 197

Status: Wniosek złożony

W ramach działania planujemy przede wszystkim zakupić dwa defibrylatory AED, które zostaną zamontowane w budynkach Domu Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu. Aparaty AED będą ogólnodostępne i podniosą szansę w ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców naszej gminy.
 

Akcję promocyjną w/w przeprowadzimy podczas pikniku profilaktycznego, w ramach którego odbędą się:
- Szkolenie mieszkańców z obsługi defibrylatorów AED
- na terenie pikniku zlokalizowana zostanie STREFA WYPADKU (symulator dachowania, symulator zderzenia, waga przeciążeniowa, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy).

W ramach pomocy chcielibyśmy zakupić przedmioty, które umożliwią nam przeprowadzenie konkursów dla uczestników Pikniku Profilaktycznego (dzieci, młodzież, dorośli) z zakresu bezpieczeństwa oraz uświadomić im potrzebę posiadania apteczek, planujemy rozdać nieodpłatnie 100 sztuk apteczek.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
443