Drobnice - żyjemy zdrowo i bezpiecznie

Osjaków, Stowarzyszenie Przyjaciół Drobnic

64 650

Status: W realizacji

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa i promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Osjaków i okolic. W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl szkoleń promujących: zdrowy styl życia, zasady pierwszej pomocy, bezpieczne użytkowanie dróg oraz stworzenie bezpiecznego ogólnodostępnego placu zabaw. 

Stworzony zostanie bezpieczny, ogólnodostępny plac zabaw, który da mieszkańcom gwarancje, że ich dzieci jak i oni sami przebywając w nowoutworzonym miejscu zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa, zachęci do aktywności fizycznej. Ruch na świeżym powietrzu połączony z możliwością przebywania z rodzicami, którzy mają coraz miej czasu dla swoich pociech poprawi znacząco relacje miedzy nimi.

Planowany cykl spotkań, warsztatów:

- Warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez instruktorów pierwszej pomocy ( wolontariusze z OSP Drobnice) w formie 5 spotkań dla różnych grup wiekowych. 

- Prewencyjne spotkanie z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego na temat zasad bezpiecznego korzystania z dróg przez uczestników ruchu, przygotowanie i rozdanie dla każdego uczestnika kamizelki odblaskowej z logo Akcji Prewencyjnej Pomoc To Moc, które zmniejszą ryzyko powstawania wypadków komunikacyjnych.

- Spotkanie i zajęcia pokazowe z instruktorem fitness / Zumby fitness, promujące różne formy ruchu w zależności od wieku i kondycji fizycznej dla dzieci, dorosłych i osób starszych.

- Spotkanie z dietetykiem dotyczące zasad prawidłowego żywienia osób dorosłych i dzieci.

- Opracowane przez wolontariuszy broszury będą rozdawane uczestnikom w/w spotkań w celu utrwalenia sposobu zapobiegania i zmniejszania skutków nieszczęśliwych wypadków.


 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
484