VII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial

40 000

Status: W realizacji

VII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na Mundial" to w pełni profesjonalna, największa nie tylko w Polsce ale i na świecie impreza sportowa organizowana dla podopiecznych domów dziecka.

Ma ona charakter nowatorski i jest skierowana do dużej liczby odbiorców. w większości placówek opiekuńczo-wychowawczych  uzdolnione dzieci są pozostawione same sobie – często, wskutek braku możliwości podejmowania jakichkolwiek prób rozwoju umiejętności sportowych, nie są w ogóle świadome własnych talentów. Organizacja Mistrzostw ma na celu popularyzację i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci z tego typu placówek. Ponadto, impreza ta przyczynia się do rozwoju kampanii społecznej na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie, a także integracji dzieci z domów dziecka ze światem spoza placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jak potwierdzają wychowawcy i trenerzy ze współpracujących z nami 50 placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju, treningi i udział w Mistrzostwach Polski są dla dzieci nauką systematycznej pracy, pomagają im radzić sobie z niepowodzeniami i podnoszą poczucie własnej wartości. Mają cel, który motywuje ich do pracy nad sobą i daje im szansę na poprawę swojego losu i codziennego życia. VII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na Mundial", które zostaną zorganizowane w lipcu 2019 r., są kontynuacją zapoczątkowanego w 2010 roku projektu, którego głównym celem jest zwiększenie udziału dzieci pozostających w polskich domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w procesach aktywności sportowej, a w szczególności w grze w piłkę nożną.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531