Gdzie mam się bawić? Też jestem dzieckiem :)

Kożuchów, Kożuchowskie Stowarzyszenie Vitium

32 249,25

Status: W realizacji

Kożuchowskie Stowarzyszenie Vitium we współpracy z Urzędem Miasta oraz lokalnymi instytucjami i mieszkańcami chce stworzyć ogólnodostępny plac zabaw bez barier, integracyjne miejsce spędzania wolnego czasu.

Głównym przedsięwzięciem będzie doposażenie istniejącego placu zabaw powstałego w ramach OSA 2018 w miejscu rekreacyjnym na kożuchowskim kąpielisku o urządzenia dla osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie na wózkach inwalidzkich. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dzieci niepełnosprawnych. Zostanie stworzona pierwsza w gminie przyjazna przestrzeń dla wszechstronnego rozwoju całych rodzin, a festyn integracyjny oraz działania poprawiające bezpieczeństwo zgodnie z kierunkiem akcji "Zdrowa i bezpieczna rodzina" dopełnią całości.

Chcemy zapewnić bezpieczne miejsce zarówno dzieciom pełnosprawnym jak i ich niepełnosprawnym rówieśnikom. Dzięki urządzeniom rodzice dzieci niepełnosprawnych nie będą już omijać placu zabaw i będą mogli zaproponować zabawę również swoim dzieciom. Co więcej, dzieci poruszające się na wózkach nie będą już tylko obserwatorami zabaw swoich sprawnych rówieśników. Integracyjne place zabaw są korzystnym rozwiązaniem zarówno dla zdrowych, jak i niepełnoprawnych. Zakup doposażenia placu zabaw jest działaniem, które jest kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będzie służyć całej społeczności.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531