Szlak Trafi na Bezpieczny Parking

Rajcza, Fundacja Ganpahar

28 125

Status: W realizacji

Zadanie będzie polegać na zwiększeniu bezpieczeństwa na parkingach, znajdujących się przy najbardziej popularnych szlakach górskich Beskidu Żywieckiego na terenie Gminy Ujsoły i Gminy Rajcza.

Łącznie monitoringiem objętych zostanie 7 parkingów, z których rozpoczynają się szlaki turystyczne, gdzie co weekend przyjeżdżają liczne rzesze turystów, w celu aktywnego spędzania czasu. Zadanie przewiduje wykonanie tabliczek prewencyjno-promocyjnych. Z jednej strony będą one informowały, iż parking objęty jest monitoringiem. Z drugiej zaś strony, będzie na nich informacja promocyjna, zawierająca min. logo PZU wraz hasłem programu „Pomoc to Moc”. Tabliczki zostaną umieszczone na w/w parkingach.


W ramach projektu planowane jest nakręcenie filmu promującego inicjatywę oraz monitoring parkingów, co przekładać się będzie na bezpieczeństwo turystów, którzy pozostawiają swoje samochody na czas wędrówek. Film zostanie opublikowany na stronie internetowej Wnioskodawcy, prowadzonych przez Niego profilach na fb i kanałach na youtube (Fundacja Ganpahar, Aktywność Pogranicza) oraz na grupach fb skupiających miłośników górskich wycieczek w Beskidzie Żywieckim. Ponadto film ten, zostanie też wysłany do lokalnych mediów internetowych oraz do Urzędu Gminy Ujsoły i Rajcza z prośba o ich udostępnienie na oficjalnych stronach tych podmiotów. Film będzie zawierał również informacje promocyjne PZU i akcji „Pomoc to Moc”.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531