Utworzenie bezpiecznego i rodzinnego miejsca aktywności i wypoczynku

Grębiszew, Ochotnicza Straż Pożarna w Zamieniu

57 678

Status: Wniosek złożony

Celem zadania jest utworzenie bezpiecznego i rodzinnego miejsca aktywności i wypoczynku dla mieszkańców wsi Grębiszew. Zadanie obejmuje kompleksowe wyposażenie placu zabaw poprzez zakup zabawek oraz przyrządów do ćwiczeń.


 

Pomysłodawcami tej inicjatywy są mieszkańcy miejscowości Grębiszew. Jest to zatem inicjatywa oddolna wychodząca od ludzi, którzy najlepiej znają lokalne potrzeby. Realizacja tego projektu będzie możliwa dzięki aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu OSP Zamienie. Strażacy będą prowadzili w miejscu wspólnych spotkań rożne formy edukacji, między innymi takie jak: pogadanki, pokazy czy warsztaty dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Głównymi tematami będzie przeciwdziałanie zagrożeniom jakie najczęściej występują w miejscu zamieszkania, zabawy i pracy takimi jak czad i pożar. Ponadto zostaną podjęte działania edukacyjne dotyczące poprawnego zachowania podczas alarmowania służb ratowniczych czy podczas akcji ratowniczej aby ułatwić pracę służbą ratowniczym jak i ułatwić dojazd i zidentyfikowanie osoby zgłaszającej.

Kolejnym elementem będzie nauka pierwszej pomocy, tak aby każdy z uczestników posiadał umiejętność pomocy zarówno sobie jak i osobom, z którymi mieszka czy pracuje. Istotnym elementem realizacji przedmiotowego zadania będzie integracja międzypokoleniowa. Nie da się jej łatwiej osiągnąć niż poprzez dzieci i wspólna zabawę, które prowadzą do wspólnego spędzania czasu. Mieszkańcy w ramach pracy własnej wykonają ogrodzenie. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
484