Poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia dzieci i rodzin z terenów wiejskich

Zubrzyca Górna, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

61000

Status: Wniosek złożony

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia  dzieci i rodzin z terenów wiejskich zwłaszcza w  okresie wakacyjnym, kiedy szkoły są zamknięte i nie ma żadnej oferty edukacyjnej i sportowej.

W ramach akcji przez okres wakacyjny w Zubrzycy Górnej odbywać się będą zajęcia sportowo – animacyjne, wyjazdy do miasteczek ruchu drogowego oraz wycieczki edukacyjno – szkoleniowe. Zajęciom towarzyszyć będą elementy szkoleniowe, podczas których profesjonalni instruktorzy i specjaliści w ciekawy i atrakcyjny sposób przekazywać będą tzw. „Dobre rady” bezpiecznego przebywania na terenach górskich, na drogach, na dużych wysokościach, czy w gospodarstwie rolnym.

Zostanie również utworzona Mini Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego, który pozwoli dzieciom i rodzicom spędzać aktywnie i bezpiecznie czas również po zakończeniu akcji i będzie jego dalsza kontynuacją. Mini wypożyczalnia i dostępność sprzętu zmotywuje dzieci i rodziców do aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.  

Grupa przygotowująca projekt, to zespół 7 osób składających się z członków Zarządu Stowarzyszenia, nauczycieli, rodziców i mieszkańców wsi Zubrzyca Górna. Członkowie grupy reprezentując różne grupy i instytucje współpracują ze sobą od wielu lat na rzecz społeczności lokalnej, a zwłaszcza młodego pokolenia promując aktywne formy spędzania wolnego czasu i starając się organizować zajęcia dla dzieci z terenów wiejskich.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
484