Kierowco, noga z gazu!

Bielsko-Biała, Stowarzyszenie ECODRIVE

68 755,50

Status: W realizacji

Stowarzyszenie ECODRIVE i Gmina Jaworze planują zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, głównie dzieci i rodzin, poprzez działania na rzecz zmniejszenia prędkości kierowców poruszających się po drogach.

Planuje się zakup 4 radarowych wyświetlaczy prędkości, instalowanych okresowo w 8 lokalizacjach, gdzie niechronieni użytkownicy są najbardziej zagrożeni. Planowana inwestycja zakupu i montażu 4 mobilnych tablic pozwoli na objęcie prewencyjną ochroną BRD miejsc o największym ryzyku wystąpienia zagrożenia niechronionych uczestników ruchu.

Wkładem rzeczowym Gminy Jaworze będą 4 szt. dodatkowe słupy wsporcze 8 szt. masztów do instalacji tablic pomiarów radarowych zostanie trwale wbudowanych w newralgicznych miejscach.

Mobilność tablic pozwoli na objęcie ochroną prewencyjną większej ilości odcinków dróg. Planowane jest również przeprowadzenie 15 warsztatów edukacyjnych, które realizowane będą wśród wychowanków 5 placówek oświatowych, słuchaczy Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 2 kół Gospodyń Wiejskich.

Warsztaty podniosą świadomość zagrożeń w ruchu drogowym niechronionych uczestników i pozwolą na dotarcie treści do rodzin, zwiększając tym samym ochronę i bezpieczeństwo, pozwalając na minimalizowanie zdarzeń powodowanych nadmierną prędkością.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530