Żyje się tylko raz

Rawicz, Ochotnicza Straż Pożarna w Rawiczu

44 197, 50

Status: W realizacji

Ochotnicza Straż Pożarna w Rawiczu, przeprowadzi dla mieszkańców Gminy Rawicza, w różnych grupach społecznych, cykl warsztatów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi defibrylatora.

Do tego celu zostaną zakupione fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, komplet imitujący rany, zestawy ratownicze, szkoleniowy defibrylator oraz trzy defibrylatory, które zostaną rozmieszczone w różnych punktach miasta.

Celem projektu jest podniesienie praktycznej wiedzy mieszkańców Rawicza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt jest odpowiedzią na duże zainteresowanie społeczności lokalnej, udziałem w takim warsztacie wynikającym z wielu zapytań kierowanych do OSP Rawicz, która dotychczas nie dysponowała sprzętem do pokazów resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi defibrylatora, Działania szkoleniowe kontynuowane będą po zakończeniu projektu. W działalność OSP angażują się ludzie, dla których pomaganie innym daje dużo satysfakcji, zwłaszcza gdy ratuje się czyjeś życie.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519