Z Małymi Strażakami jesteś bezpieczny

Wieruszów, Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie

61 000

Status: W realizacji

Realizacja przez druhów OSP Wieruszów cyklu 21 zajęć sportowych i integracyjnych dla 15 dzieci - członków Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Wieruszów.

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności samodyscypliny, współdziałania w grupie; będą ćwiczyć umiejętności strażackie z wykorzystaniem mini wozu strażackiego oraz sikawki. W ramach zadania odbędą się również pokazy z udziałem 15 członków Dziecięcej Drużyny Pożarniczej wraz z opiekunami podczas 5 eventów promocyjno-integracyjnych na obszarze całego kraju,

Dziecięca Drużyna Pożarnicza podczas pokazów będzie promować sprawność fizyczną, kreować pozytywne wzorce postaw, integrować mieszkańców (rodziców, opiekunów) oraz promować gminę Wieruszów. Zorganizowana zostanie również I Międzynarodowa i II Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Będzie to prezentacja umiejętności Małych Strażaków, zdobytych podczas zajęć. W wydarzeniu weźmie udział 40 drużyn dziecięcych drużyn pożarniczych (polskich i zagranicznych), każda po 10 osób (wiek uczestników 4-10 lat). Organizacja wydarzenia angażuje również lokalne organizacje pozarządowe, instytucje i społeczeństwo.

Realizacja zadania wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, odpowiada na zainteresowanie dzieci działalnością straży pożarnej. Zafascynowanie strażą młodych ludzi, wynika z utożsamiania się z pozytywnym wzorcem strażaka jako niosącego pomoc, zaradnego człowieka, nierzadko poparte tradycją – dziadkowie lub rodzice są często członkami OSP. Dzieci chcą uczestniczyć w zespołowych działaniach z rówieśnikami, mundur i umiejętności strażaka oraz umiejętność niesienia pomocy są atrakcyjną i oczekiwaną formą spędzania wolnego czasu.  

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519