Miasteczko Rowerowe dla Szkoły Podstawowej we Wróblińcu

Wróbliniec, Stowarzyszenie Razem Raźniej

8 000

Status: W realizacji

W ramach realizacji zadania dla Szkoły Podstawowej we Wróblińcu zakupione i zamontowane zostanie Miasteczko Rowerowe.

Sama realizacja zadania polegać będzie na praktycznej nauce zasad bezpieczeństwa na drodze. Wszyscy uczniowie (ok. 100 osób) nauczą się bezpiecznego poruszania się po drodze pieszo oraz rowerem. Uczniowie zdobędą kartę rowerową, co ułatwi im bezpieczną jazdę rowerem. Przestaną też być zagrożeniem dla innych użytkowników dróg. Projekt posłuży też społeczności lokalnej. Zostaną zrealizowane warsztaty dla wszystkich chętnych mieszkańców okolicznych wsi, którzy chcieliby odświeżyć swoją wiedzę w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach.

Zwieńczeniem zadania będzie zorganizowanie dla zainteresowanych Rajdu Ścieżkami Baryczy. Dla uczestników warsztatów zakupione zostaną odblaski na rowery, co zwiększy bezpieczeństwo poruszania się po drodze po zmierzchu.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530