"I chodzący i wózkowi bezpieczni i zdrowi",

Gorlice, Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży Sprawne Smoki

10 265

Status: W realizacji

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnościami, rodziców i pracowników szkół gminy Sękowa oraz podopiecznych Stowarzyszenia Sprawne Smoki.

Ma nauczyć bezpiecznego postępowania w różnych sytuacjach, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwrócić uwagę na wpływ prawidłowego odżywiania na zachowanie się dzieci i ich emocjonalne funkcjonowanie.

Projekt przewiduje realizację kilku różnych działań w postaci szkoleń i warsztatów. Zajęcia będą organizowane w postaci kilku zadań tematycznych, a ostatnie zadanie będzie formą podsumowania nabytej wiedzy i umiejętności. Zaplanowana tematyka obejmuje zakres pierwszej pomocy przedmedycznej, wpływu niektórych produktów żywnościowych na rozwój i zachowanie dzieci szczególnie z niepełnosprawnościami, a także zasady bezpieczeństwa w domu, szkole i podczas zabawy.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530