Od grosika do złotówki – Bezpieczne wędrówki z GROSIKIEM – etap II projektu

Warszawa, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

99 965

Status: W realizacji

Przeszkoleni, w I etapie nauczyciele, prowadzą zajęcia z uczniami w ramach edukacji, m.in. polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społeczno-etycznej czy wychowania fizycznego w oparciu o założenia aktualnej podstawy programowej przyjętej przez MEN. 

W trakcie wdrażania programu uczniowie utrwalać będą bezpieczne zachowania na drodze, na placu zabaw itp. Rodzice będą mogli pogłębić swoje umiejętności w zakresie działań edukacyjnych, jak uczyć dzieci przezorności, bezpiecznych zachowań, np. wzywania pomocy w chwili zagrożenia, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa.

Czynny udział w programie biorą rodzice uczniów a nawet całe rodziny. Scenariusze zajęć dają możliwość włączania rodziców w cykl nauki o bezpieczeństwie w różnych odsłonach dnia codziennego, jak również pozwalają na bezpośrednie zaangażowanie. Dzieci wspólnie z rodzicami, starszym czy młodszym rodzeństwem przygotowują się w domach do zajęć z GROSIKEM, np. szukają pomysłów na rymowankę, pracę plastyczną czy wypełniają karty bezpieczeństwa. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531