Letnia Akademia Ruchu

Kocmyrzów, Stowarzyszenie "Rusz się!"

49 683

Status: W realizacji

„Letnia Akademia Ruchu” to aktywne wakacje dla dzieci w wieku szkolnym.

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa i zdrowia dzieci w okresie wakacyjnym, kiedy szkoły są zamknięte, a zajęcia pozalekcyjne nie odbywają się.

Zorganizowane zostaną zajęcia sportowo-rekreacyjne: gry plenerowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, „Bezpieczny sport” (prewencja kontuzji),
„Akrobatyka bez urazów”, szkolenie z pomocy przedmedycznej w drobnych urazach sportowych, kurs pierwszej pomocy, "Dieta dla aktywnych".

W czasie wakacji, kiedy rodzice wychodzą do pracy, bardzo często dzieci w wieku szkolnym zostają same w domu. Im dłużej dziecko jest bez opieki,
tym większe ryzyko, że ulegnie wypadkowi. Dodatkowo, brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie wiejskiej Kocmyrzów-Luborzyca nie sprzyja spędzaniu wolnego czasu w aktywny sposób, co negatywnie wpływa na zdrowie i sprawność fizyczną.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531