Innowacyjny projekt PLATFORMA N

Lublin, Fundacja Teatroterapia Lubelska

92 700

Status: Wniosek złożony

Innowacyjny Projekt Internetowy - Platforma N, to projekt Fundacji Teatroterapia Lubelska polegający na dostępie do sztuki i uprawianie rehabilitacji przez aktywności oparte o sztukę.

Teatroterapia stanowi ważne narzędzie prewencyjne w stosunku do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną pozostawionych w rzeczywistości pozaszkolnej samym sobie. Doświadczenie oraz fakty z życia osób niepełnosprawnych uprawiających teatr i sztuki plastyczne, a przy okazji sport i zdrowy styl życia pokazują, że osoby te nie podejmują zachowań problemowych, nie wchodzą na drogę uzależnień i nałogów. Potrafią modyfikować własną sytuację egzystencjalną i własne postępowanie, wchodzą w posiadanie pozytywnych umiejętności życiowych i kompetencji społecznych. Wskazują zdrowe i dojrzałe sposoby osiągania pożądanych celów poprzez aktywności na polu i w obrębie sztuki teatru i sztuk plastycznych.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343