Bezpiecznie i zdrowo w czasie wolnym – nasza rodzina

Goświnowice

45 919

Status: Wniosek złożony

Projekt Fundacji Dziś dla Jutra zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i zdrowia, zintegrowanie dzieci (też niepełnosprawnej) i dorosłych poprzez budowę siłowni wewnętrznej oraz działania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa.

Dorosłym, projekt pozwoli poznać dzieci w środowisku innym niż dom, aktywnie, wspólnie bawić się, budować pozytywne wzorce, autorytety, przez rozwój fizyczny i zdrowy styl życia. Dla dzieci to ciekawie spędzony czas wolny, czerpanie radości z aktywności fizycznej, otwarcie się na społeczność. Dla rodzin - szansa na budowanie więzi, zaufania i bliskości.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343