Projekt "SKONCENTROWANI"

Bielsko-Biała

79 600

Status: Wniosek złożony

Projekt Stowarzyszenia ECODRIVE ma na celu zmniejszenie liczby zdarzeń w ruchu drogowym spowodowanych korzystaniem z urządzeń multimedialnych.

Działania prowadzone dla ochrony zdrowia i życia rodzin, kierowane będą do młodych uczestników ruchu (kierowców, pieszych,
rowerzystów). Będzie popularyzować zwiększoną koncentrację, eliminować zachowania zagrażające zdrowiu i życiu, promować respektowanie przepisów ruchu drogowego. Realizacja odbędzie się z użyciem nowatorskich technik edukacji. 

Program ćwiczenia koncentracji w nowatorskiej formie (aplikacji na telefony) zostanie opracowany przez doświadczonego psychologa transportu. Celem programu jest dokonanie trwałej zmiany nawyków poprzez wielokrotne ćwiczenie czynności poprawiających umiejętność koncentracji i podtrzymywania uwagi uczestników ruchu znajdujących się w określonych sytuacjach. Wykorzystanie aplikacji multimedialnej i systemu nagradzania użytkowników za realizację kolejnych etapów programu ułatwi naukę selekcjonowania bodźców z otoczenia i koncentracji na tych, które w danej chwili są istotne (zwiększenie uwagi i nie korzystanie z urządzeń multimedialnych w miejscach niebezpiecznych).

W projekcie zaplanowano:
- opracowanie strony internetowej projektu oraz profilu facebook, - organizację warsztatów dla środowiska oświaty głównie nauczycieli, - organizację internetowego kursu (e-learningu) o tematyce projektu z ewaluacyjnymi quizami, - aplikacja multimedialna na smartfony z multimedialnym treningiem uważności. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
345