Wyprzedź Autyzm u Dzieci – Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”

Warszawa

74 175

Status: W realizacji

Celem projektu Fundacji SYNAPSIS jest zwiększenie dostępności do wczesnej diagnozy dzieci zagrożonych autyzmem. 

Działanie zapewni rodzicom dzieci z podejrzeniem zaburzeń autystycznych dostęp do profesjonalnej diagnostyki i rzetelnej wiedzy na temat wspomagania rozwoju ich dziecka. Działanie ma charakter prewencyjny, ponieważ wczesna diagnoza i terapia zapobiegają lub znacząco zmniejszają dalsze negatywne skutki tych zaburzeń oraz dają szansę dziecku na samodzielne funkcjonowanie w przyszłości. Odbiorcami będą dzieci w wieku 16-30 m-cy z terenu Warszawy (grupa ryzyka, tj. dzieci wykazujące niepokojące objawy w swoim rozwoju). Przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna dla rodziców, badania przesiewowe ogólnej populacji, wyłonienie dzieci z ryzykiem autyzmu i realizacja procesów diagnostycznych, wsparcie rodziców zaleceniami i informacjami o dalszym postępowaniu.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519