Program ”Akademia bezpieczeństwa malucha"

Sosnowiec

18 082

Status: W realizacji

Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy " Zagłębie" zakłada zainicjowanie cyklu zajęć obejmujących naukę standardów bezpieczeństwa własnego i najbliższego otoczenia przez aktywizację fizyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Cykl zajęć dedykowany będzie się kończył sprawdzianem tej wiedzy i umiejętności przez współzawodnictwo placówek objętych szkoleniem, na specjalnie przygotowanym torze przeszkód zawierających elementy związane z ratownictwem i bezpieczeństwem. 

Cel projektu jest głównie skierowany na przekazanie wiedzy, umiejętności i wykształcenie kompetencji społecznych jakie znajdują się w możliwościach fizycznych dzieci 3-6 lat. np. umiejętności wykonania telefonu, umiejętności opisania miejsca zdarzenia i stanu osoby poszkodowanej, umiejętności ułożenia poszkodowanego. 

Akcja w pierwszym etapie oddziaływania dotrze bezpośrednio do ok. 500 dzieci i młodzieży, a
pośrednio do ich rodzin. Akcja jest dedykowana do społeczności lokalnej. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519