Mieszkańcy gminy Orla bezpieczni w domu, szkole i na wakacjach

Orla

35 000

Status: Wniosek złożony

Projekt Fundacji na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz integracji społecznej Futurum będzie się opierał na autorskich wielkoformatowych grach planszowych (6mx6m). Poruszane będą zagadnienia bezpieczeństwa: w domu, szkole i na wakacjach a także udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Projekt jest kierowany do społeczności gminy wiejskiej Orla, do dzieci i dorosłych w celu poprawienia ich bezpieczeństwa, stanu zdrowia oraz świadomości zagrożeń czyhających na nich rodziny oraz ich zapobieganiu. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez lokalnych aktywistów, którzy w ramach bezpłatnej pracy społecznej poprowadzą zaproponowane działania. 

Gry będą wykorzystywane podczas Dnia dziecka i Dnia rodziny organizowanych w Orli oraz podczas wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci i młodzieży. Będą wypożyczane Szkole Podstawowej w Orli o raz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w ramach współpracy z Fundacją w celu utrwalania i pogłębiania wiedzy o bezpieczeństwie.

Autorskie wielkoformatowe gry planszowe będą poświęconych tematyce:

- Bezpieczni w domu: gra poświęcona bezpieczeństwu w domu poświęcona w szczególności zagrożeniom związanym z pożarem, zalaniem, bezpiecznym używaniem urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwo w pracy na roli, w ogrodzie oraz zdrowiu członków rodziny oraz telefonom alarmowym, zasadom pierwszej pomocy medycznej

- Bezpieczni w drodze do szkoły: gra poświęcona bezpiecznemu poruszaniu się do/z szkoły poświęcona bezpieczeństwu na drodze, zasadom ruchu drogowego, jazdy na rowerze, bezpieczeństwu w grupie rówieśniczej, na boisku i placu zabaw

- Bezpieczni na wakacjach: gra poświęcona bezpieczeństwu na wycieczce, półkoloniach, koloniach czy rodzinnych wakacjach w  górach, nad jeziorem czy nad morzem, pierwszej pomocy medycznej, telefonom alarmowym, bezpieczeństwu na drodze i w gospodarstwie rolnym

 

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
345