Zakup i montaż aktywnych tablic - wyświetlaczy prędkości

Izbica Kujawska

30 000

Status: Zrealizowane

Ochotnicza Straż Pożarna w Świętosławicach planuje zakupić i zamontować w Izbicy Kujawskiej aktywne tablice - wyświetlaczy prędkości.

Tablice spełniają wyłącznie funkcję informacyjną i ustawione zostaną w miejscach, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Są to przejścia przez drogę wojewódzką 270 przy przystankach dla autobusów szkolnych. Dodatkowo tablice zliczają i analizują prędkości pojazdów w strefie pomiarowej, co daje możliwość weryfikacji jej skuteczności. Przez wieś prowadzi droga wojewódzka którą dziennie przejeżdża duża ilość samochodów. Dzieci idąc do przystanków muszą przejść przez ulicę co najmniej dwa razy dziennie. Jest to ogromnie niebezpieczne przy tak dużym nasileniu ruchu. Projekt wpłynie na znaczną poprawę bezpieczeństwa dzieci i całych rodzin.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531