Doposażenie istniejącego placu zabaw „Radość”

Szczytno

64 687,50

Status: W realizacji

Stowarzyszenie "Stowarzyszeni dla życia i rodziny" we współpracy z Urzędem Miasta oraz lokalnymi instytucjami i mieszkańcami chce stworzyć pierwsze w regionie ogólnodostępne, integracyjne miejsce spędzania wolnego czasu.

Głównym przedsięwzięciem będzie doposażenie istniejącego placu zabaw „Radość” o urządzenia dla osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie na wózkach inwalidzkich oraz nie potrafiących samodzielnie siedzieć. Dzięki takim huśtawkom rodzice dzieci niepełnosprawnych nie będą już omijać placu zabaw i będą mogli zaproponować zabawę również swoim dzieciom. Co więcej, dzieci poruszające się na wózkach nie będą już tylko obserwatorami zabaw swoich sprawnych rówieśników.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530