Bezpieczny Ja - Bezpieczny Ty, Zwolnij - Pomyśl - Zdecyduj

Zalewo

30 000

Status: W realizacji

Stowarzyszenie Bezpieczna Przyszłość przygotowało projekt mający na celu uświadomienie mieszkańcom konkretnej Gminy - że miejsce, w którym nie ma chodnika czy ograniczenia prędkości - nie powinno ograniczać wyobraźni.

Przewidziano zakup aktywnej tablicy drogowej - tablica spełnia wyłącznie funkcję informacyjną i ustawiana jest w miejscach, w których powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Dodatkowo tablica zlicza i analizuje prędkości pojazdów w strefie pomiarowej, co daje możliwość weryfikacji jej skuteczności. Przeprowadzona będzie  edukacja kierowców. Wolontariusze rozniosą wśród kierowców ulotki dotyczące projektu oraz rozdadzą zawieszki do samochodów z napisem: Kierowco, jedź ostrożnie. Na każdego z nas ktoś czeka w domu. Przeprowadzona zostanie edukacja pieszych i rowerzystów. Wolontariusze, Policja i Strażacy OSP z gminy przeprowadzą warsztaty w szkołach, dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz rozdadzą kamizelki i inne gadżety odblaskowe.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530