Stworzenie Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Poniatowej - Młodzi potrafią pomagać!

Poniatowa

22 000

Status: Wniosek złożony

Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej Poniatowa-Miasto ma na celu stworzenie dziecięcej drużyny pożarniczej w przedziale wiekowym 6-12 lat, a także Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 12-16 lat.

Projekt obejmuje zakup umundurowania dla tych drużyn, fantomów do nauki i toru przeszkód do ćwiczeń. Obie grupy będą odbywały minimum 2x w miesiącu spotkania szkoleniowe - młodsza grupa na początek w szkole, starsza grupa w remizie. Na zbiórkach szkoleniowych dzieci i młodzież w pierwszej kolejności będą poznawały zasady bezpieczeństwa i reakcji na wypadek zagrożenia, następnie przejdą przeszkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy (jednostka posiada defibrylator treningowy). W następnej kolejności będą zajęcia na dworze i przygotowanie do rywalizacji w ramach gminnych zawodów sportowo - pożarniczych.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
256