Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej

Długowola

100 000

Status: Wniosek złożony

Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lipsko dotyczy budowy 80 metrowej bieżni lekkoatletycznej oraz stworzenie zewnętrznej siłowni przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli.

Planowanie jest powstanie przestrzeń do aktywnego wypoczynku, co wpłynie korzystnie na wszechstronny rozwój nie tylko dzieci uczęszczających do szkoły, ale również młodzieży i dorosłych. Zwiększy się bezpieczeństwo osób z niej korzystających. Będzie to jedyny taki obiekt na terenie tej miejscowości, jak i kilku okolicznych. Dorośli wraz z dziećmi będą mogli miło i z pożytkiem spędzać swój wolny czas. Dzieci pod czujnym okiem swoich rodziców będą doskonalić swoje umiejętności lekkoatletyczne, natomiast dorośli trenować swoje ciała na urządzeniach siłowni. Takie spotkania będą sprzyjać integrowaniu rodzin, jak i społeczności lokalnej oraz budowaniu więzi społecznych. Każdy będzie mógł samodzielnie i grupowo usprawniać się, nabywać umiejętności i zdolności. Szkoła i jej teren stanie się miejscem uprawiania sportu rodzinnego i wypoczynku.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
256