„Czad - cichy zabójca"

Będziemyśl

6 700

Status: W realizacji

Akcja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Będziemyślu ma na celu uświadomienie oraz zapoznanie mieszkańców ze skutkami zatrucia tlenkiem węgla.

W ramach projektu odbędzie się przeszkolenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z zakresu szkodliwości i skutków zatrucia tlenkiem węgla oraz doposażenie jednostki OSP w detektor gazów, co w znacznym stopniu umożliwi szybkie i skuteczne podejmowanie akcji ratowniczych. Przeprowadzone zostaną wizyty w każdym z domostw z terenu miejscowości Będziemyśl, które połączone będą z przekazaniem, w szczególnie uzasadnionym przypadku, czujnika tlenku węgla. Opracowane zostaną ulotki informacyjne oraz materiały promujące akcję. Odbędą się spotkania z rodzicami oraz młodzieżą szkolną, a także prelekcje na zebraniach wiejskich. Przez ratowników z OSP zorganizowany zostanie pokaz użycia detektora gazów oraz omówione skutki zatrucia tlenkiem węgla. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531