Projekt pt. „Nie palę - gaszę”

Góra Św. Małgorzaty

15 000

Status: Zrealizowane

Projekt ma na celu przygotowanie młodych ludzi zgromadzonych w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej do zawodów sportowo-pożarniczych oraz zaproponowanie młodym ludziom alternatywy wobec wszechobecnych używek i internetu.

Przygotowanie do zawodów sportowo – pożarniczych pozwoli na aktywne zagospodarowanie wolnego czasu oraz nabyciu nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Cotygodniowe zbiórki drużyny będą połączeniem ćwiczeń aktywności fizycznej z poznawaniem umiejętności z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego i medycznego, co z kolei przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat zagrożeń, jakie powodują używki. Podsumowaniem I edycji projektu będą zawody sportowo-pożarnicze wg zasad CTIF. Aby zrealizować projekt, niezbędny jest zestaw sprzętu do zawodów MDP. Sprzęt będzie wykorzystywany przez wiele lat i uatrakcyjni ofertę zajęć MDP

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519