"W zdrowym ciele, zdrowy duch"

Luboń

80 000

Status: Wniosek złożony

Projekt Wielkopolskiej Akademii Piłkarskiej ma na celu rozwój sportowy, który będzie zmierzał do przeciwdziałania powstawaniu kontuzji, natomiast nauka zdrowego żywienia i nauka zasad fair play będzie kształtowała właściwe postawy życiowych wśród dzieci i młodzieży. 

Celem uatrakcyjnienia zadania do udziału włączeni zostaną opiekunowie uczestników projektu. Będą brali czynny udział w naszych warsztatach.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
345