Przeprowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci niepełnosprawnych

Kleszczewo Kościerskie

4 500

Status: W realizacji

Celem projektu Fundacji Równe Szanse w Edukacji będzie przeprowadzenie bezpłatnych zajęć na temat bezpieczeństw dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 7-11 lat z terenu Gminy Zblewo.

Projektem zostaną objęci także rodzice oraz dziadkowie dzieci, którzy będą wspólnie wykonywać w domu zadania, otrzymane do wykonania. Warsztaty będą odbywały się raz w miesiącu dla każdej grupy od stycznia do lipca 2019 r. Celem projektu jest również rozwój współpracy międzypokoleniowej, a efekty pracy z zajęć będą wypromowane podczas wystawy dostępnej dla wszystkich rodziców oraz dzieci i opiekunów. Warsztaty realizowane będą za pomocą arteterapii, pedagogiki zabawy oraz bajkoterapii. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519