Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Wziąchowo Wielkie

15 000

Status: Zrealizowane

Celem projektu Stowarzyszenia " Nasza Szkoła" jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży podczas zajęć wychowania fizycznego, podczas przerw międzylekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i w godzinach popołudniowych. 

Bardzo ważna jest dla nas aktywizacja i integracja dzieci, upowszechnianie postaw sportowych wśród dzieci, wyrównanie szans dostępu do usystematyzowanej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, a co za tym idzie - promowanie zdrowego trybu życia. Poprzez udział w różnorodnych zadaniach o charakterze sportowym bezpośredni beneficjenci i adresaci programu, czyli dzieci SP we Wziąchowie Wielkim oraz społeczność lokalna będą mieli szereg możliwości nabycia umiejętności sportowych, społecznych i interpersonalnych. Co istotne, aktywność ruchowa powinna być fundamentalnym elementem kompleksowego procesu wychowawczego. Zważywszy na to, że nasza szkoła położona jest na obszarze wiejskim, dzieci oraz społeczność lokalna nie mają możliwości skorzystania z siłowni zewnętrznej, która w dużych miastach jest dostępna dla każdego. Szkoła dysponuje pewnym sprzętem (plac zabaw, boisko "orlik") jednak zapotrzebowanie jest większe, głownie dla dzieci starszych.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530