“Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko"

Świdnica

90 100

Status: W realizacji

Projekt edukacyjno - prewencyjny Fundacji Ładne Historie z zakresu bezpieczeństwa na drodze i zasad udzielania pierwszej pomocy, adresowany do uczniów siedmiu szkół podstawowych ze Świdnicy.  

Celem projektu jest poprawa świadomości w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pierwszej pomocy, a także promocja prawidłowych postaw uczestników ruchu drogowego. Projekt rozpoczną zimowiska pn “Zdrowe i Bezpieczne ferie” zorganizowane w czasie ferii zimowych, podczas których uczestnicy uszyją misie, które za pomocą policji i pogotowia trafią do dzieci - ofiar wypadków. W programie zimowisk znajdą się również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej. Następnie, w ramach zajęć szkolnych, zorganizowane będą: spotkanie edukacyjne dla 1 klas, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla 3 klas oraz warsztaty metodą desing thinking dla  uczniów klas 4-8, gdzie uczestnicy zdiagnozują największe zagrożenia we własnym otoczeniu i zaprojektują propozycje własnych rozwiązań w tym zakresie. Dodatkowo wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostaną przez nas wyposażone w tablice edukacyjne oraz plecak - apteczkę wyposażony w profesjonalny sprzęt do pierwszej pomocy. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu będą miały bezpłatny charakter.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519