Zakup i montaż 8 lamp solarnych w najbardziej nieoświetlonych rejonach miejscowości Silno

Silno

80 785

Status: Zrealizowane

Stowarzyszenie "Nasze Silno" planuje zakup i montaż 8 lamp solarnych w najbardziej nieoświetlonych rejonach miejscowości Silno.

Lampy zostaną zainstalowane na przystanku autobusowym oraz na skrzyżowaniu drogi gminnej z uliczkami osiedlowymi.Zainstalowanie lamp i staranne oświetlenie miejsc najbardziej niebezpiecznych spowoduje, że mieszkańcy poczują się bezpiecznie. Oświetlenie w/w punktów poprawi bezpieczeństwo wielu ludzi niepełnosprawnych na naszym osiedlu i pozwoli na wyjście z domu tym, którzy poruszają się o kulach lub na wózku. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez właściwe oświetlenie, ożywi życie kulturalne i zaktywizuje lokalną społeczność, poprawi zaufanie do różnych instytucji wspomagających bezpieczeństwo ludności. Estetyczny i funkcjonalny wygląd a przede wszystkim bezpieczeństwo w miejscowości to poprawa wizerunku wsi, która będzie postrzegana, jako miejsce przyjazne i otwarte dla turystów, gości i samych mieszkańców.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531