Zapobieganie zażywaniu przez dzeici i młodzież środków psychoaktywnych

Opole

35 800

Status: Wniosek złożony

Projekt Fundacji na Rzecz Partnerstwa Events Partner dotyczy problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży i ma na celu zapobieganie zażywaniu przez nich środków psychoaktywnych oraz promocję zdrowego stylu życia.

Pomysł polega na ekspozycji materiałów z merytorycznymi treściami kampanii antyuzależnieniowej poprzez mobilny system ekspozycyjny montowany na okres tygodnia w szkołach podstawowych i średnich województwa opolskiego. Treści opierać się będą na przekazie wizualnym za pomocą zdjęć, infografiki, tekstu. System ekspozycyjny będzie transportowany pomiędzy placówkami lokując w 15 szkołach województwa opolskiego. W każdej ze szkół na stałe pozostanie baner kampanii. Pozostałe placówki mogą włączyć się do kampanii z zastosowaniem materiałów dydaktycznym przesłanych mailem w ramach projektu. Promocja – social media oraz ulotki.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
346