„Jeżdżę świadomie”

Ostrów Wielkopolski

99 999

Status: Wniosek złożony

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu programu usamodzielniającego, przeznaczonego dla 20 osób niepełnosprawnych – podopiecznych Fundacji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, który realizowany będzie w miejscowościach nadmorskich i trwać będzie 14 dni.

Projekt ten jest innowacyjny w tym sensie, iż łączy w sobie wiele różnych metod zmniejszania skutków i zapobiegania powstawania wypadków ubezpieczeniowych. Tradycyjne warsztaty czy zajęcia jak te z udzielania pierwszej pomocy wzbogacone będą o bezpośredni kontakt z poszkodowanymi w wypadkach, zwiększając tym samym psychologiczną siłę ich oddziaływania. Wypoczynek nabiera cech zorganizowanej rehabilitacji psychicznej dla podopiecznych i opiekunów, pozwala nawiązać więzi i tworzyć nieformalne siatki wsparcia, wzajemnie się motywujące i umożliwiające oswojenie się z własną sytuacją. Głównym założeniem planowanego przedsięwzięcia jest podejmowanie działań zmierzających do realizacji celu programowego Zdrowa i bezpieczna rodzina: 1. Zaakcentowanie i wskazanie w otaczającym środowisku, jak bardzo wysokie są koszty społeczne rehabilitacji powypadkowej 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych 3. Rehabilitacja psychiczna i fizyczna opiekunów - rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
345