"Każda minuta ma znaczenie"

Mniów

50 000

Status: Wniosek złożony

Celem projektu Fundacji Aktywna Rodzina jest zapewnienie bezpieczeństwa i edukacji poprzez zakupienie 6
defibrylatorów AED i sześciu jednostek sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej do ośrodków szkolno-wychowawczych, to zwiększenie świadomości, edukacja i nauka
dzieci już od najmłodszych lat do zachowania się w sytuacjach mogących uratować życie drugiego człowieka.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
346