„Bezpieczna droga, bezpieczne podwórko”

Cielętnik

100 000

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych "Pomocna dłoń" w Braniewie chce zrealizować projekt pn. „Bezpieczna droga, bezpieczne podwórko” w Cielętniku.

Zakłada on wyłożenie drogi płytami oraz zamontowanie stałych progów spowalniających, a także ustawienie znaku drogowego ograniczającego prędkość do 30 km/h oraz znaku informacyjnego o progach. Realizacja wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Na dzień dzisiejszy przez niewielką wieś (ok 50 mieszkańców) przebiega przejazdowa droga gruntowa, z której w okresie letnim korzystają turyści. W tej chwili przy wjeździe do wsi nie ma nawet znaku informującego o terenie zabudowanym więc kierowcy nie widzą powodu do zdjęcia nogi z gazu. Od wejść na podwórka do ulicy jest jedynie wąski chodnik (z jednej strony), który powstał z inicjatywy mieszkańców z funduszu sołeckiego. Obecny stan drogi w czasie deszczowych dni utrudnia nawet dojazd karetki do części mieszkańców. Stąd inicjatywa, która pozwoli na realną poprawę bezpieczeństwa osób zamieszkujących wieś.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343