Bezpieczny Błysk dla wszystkich - LKS Błysk Zederman

Zederman

100 000

Status: Wniosek złożony

W ramach projektu Ludowy Klub Sportowy Błysk w Zedermanie planuje wykonanie szeregu prac mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zawodników oraz kibiców klubu.

Zostanie wyrównane podłoże boiska i posiana nowa trawa. Wpłynie to bardzo na bezpieczeństwo zawodników w czasie rozgrywek piłkarskich. Zamontowane zostanie również oświetlenie całego obiektu pozwoli, co pozwoli na efektywniejsze i bezpieczniejsze wykorzystanie boiska. Dla poprawy bezpieczeństwa i utrzymania boiska w należytym stanie zainstalowany zostanie monitoring. Zostanie również rozbudowne trybuna dla kibiców o nowe miejsca siedzące. Klub od wielu lat zaangażowany jest w upowszechnianie i rozwijanie sportu oraz różnych form rekreacji ruchowej i turystyki. Aktywnie włącza się w organizację turniejów piłkarskich, derbów parafialnych, festynów wiejskich, zawodów strażackich. W okresie letnim udostępnia boisko na zajęcia dla uczniów szkoły. Zachęca ich do wstępowania w szeregi klubu; większość chłopców z klas V- VIII jest zawodnikami klubu.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343