Zakup zestawu do szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy

Nowodwór

15 795

Status: Zrealizowane

Przedsięwzięcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowodworze będzie polegało na zakupie zestawu do szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, będzie to fantom osoby dorosłej oraz dziecka z licencją na oprogramowanie i panelem kontrolnym, zestaw imitacji ran oraz defibrylator szkoleniowy.

Zakupiony sprzęt pozwoli na ciągłe doskonalenie nabytych umiejętności z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przeszkolonych 5 druhów OSP Nowodwór oraz przeprowadzeniu szkolenia dla pozostałych 20 aktywnych druhów. Druhowie OSP Nowodwór przeprowadzą też ćwiczenia dla co najmniej pięciu piętnastoosobowych grup uczniów ze szkół podstawowych na terenie gminy Nowodwór oraz dziesięcioosobowej grupy pracowników UG Nowodwór. Jednostka OSP Nowodwór dzięki wyposażeniu w defibrylator AED będzie skutecznej mogła nieść pierwszą pomoc przedmedyczną na terenie gminy Nowodwór co wpisuje się w hasło zdrowa i bezpieczna rodzina.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519