„Bezpieczni na drodze”

Braniewo

13 110

Status: Zrealizowane

Celem projektu będą działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa na drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Działanie kierowane jest do min 200 mieszkańców powiatu Braniewskiego (uczniowie szkół, seniorzy, motocykliści, mieszkańcy wsi) i będzie polegało na szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, zachowania w czasie wypadku oraz zasad ruchu drogowego. Jedną z grup odbiorców stanowią także motocykliści w przypadku których szczególna uwaga zostanie poświęcona tematyce bezpiecznej jazdy. Zajęcia prowadzone zostaną w formie warsztatów. Każdy uczestnik będzie miał możliwość przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę - ćwiczenia na fantomie, wykorzystanie AED, czy przekonanie się "na własnej skórze" o niebezpieczeństwach (alkogogle)

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519