Projekt "Czujni przed czadem"

Dąbrówka

6 750

Status: Zrealizowane

Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce zakłada wyposażenie 50 rodzin z terenu sołectwa Dąbrówka w czujniki tlenku węgla oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce w sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Czujniki tlenku węgla poprawią bezpieczeństwo znacznej części mieszkańców Dąbrówki i przede wszystkim podniosą świadomość społeczną na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą powstawanie czadu. Warunkiem otrzymania takiej czujki będzie uczestnictwo w spotkaniu, organizowanym przez strażaków, na którym każdy dowie się czym jest tlenek węgla, jakie zagrożenia niesie, jakie są przyczyny jego powstawania i jak się przed nim ustrzec.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530